pictures that inspire me

Next pageArchive

projektholga:

Dorota Kaminska, zdjęcia z wciąż rozrastającej się serii Mosty Nowego Jorku. 

Dorota - z urodzenia krakowianka z wyboru - mieszkanka Nowego Jorku. Holga to jedyny aparat jakiego używa, a ‘holguje’ już od wielu lat. 

Dorocie szczególnie bliski jest Brooklyn Bridge, most łączący Brooklyn z Manhattanem, historia jego budowy jest niezwykle dramatyczna.

Dorota Kaminska, photographs of ever-expanding Ney York Bridges series.

Dorota - by birth, a Pole from Krakow, by choice a New Yorker. Holga is the only tool she’s using, has been “Holging” for years.
Brooklyn Bridge has a special place in her heart; connecting metropolitan Manhattan with warm and homey Brooklyn. The construction of Brooklyn Bridge and its history is both, dramatic and incredible.

projektholga:

Michal Bladek, Projekt Holga